Regler & vilkår ved påmelding

Påmelding

Påmeldingen din er bindende. Om du av ulike årsaker ønsker å melde deg av eller endre din påmelding gjelder følgende:

Avmelding

Du kan melde deg av utdanning frem til 30 dager før utdanningen starter mot en avmeldingsavgift på kr. 2500. Ved senere avmelding forfaller din faktura til betaling. (Gjelder alle SAFEs kurs & utdanninger)

Endring

Våre utdanninger kan endres frem til 30 dager før utdanningsstart. Senere enn 30 dager før utdanningsstart kan du kun endre til en tilsvarende utdanning ved et senere tidspunkt dersom du kan vise til legeerklæring. Ved slike tilfeller gjelder ordinære betalingsrutiner, det vil si at du betaler faktura som planlagt og har pengene og utdanning til gode. Det samme gjelder dersom du blir syk i løpet av en utdanning. Ved sykdom eller skade under pågående utdanning: Du blir tilbudt å sluttføre utdanningen ved en senere anledning, dog innen et år. Det er ditt eget ansvar å ta kontakt med administrasjonen for videre oppfølgning. Fullfører du ikke utdanningen innen 1 år kan du ta opp resterende deler mot betaling der du faktureres for emnene du mangler.

Utdanningsted, innhold og varighet

Gjør oppmerksom på at vi som utdanningsinstitusjon kan endre innhold på utdanningene, utdanningssted og varighet på selve utdanningene. Vi kan derfor ikke garantere at vi har det samme utdanningssted eller innhold når du tar kontakt med oss ved en senere anledning (etter 1 år) for å ta opp ny eksamen eller deler av din utdanning da vi er i stadig utvikling.

SAFE forbeholder seg retten til å avlyse eller endre utdanning ved for lavt deltakerantall eller pga sykdom. I slike tilfeller betaler vi selvsagt tilbake hele beløpet uavkortet.

Personopplysninger og markedsføring

Som kunde/student hos SAFE samtykker du til at vi registrerer, sparer, registrerer dine opplysninger (navn, adresser, epost, betalingsinformasjon etc.) for å kunne administrarer og håndtere våre kunderelasjon og informasjon om SAFEs tjenester. For ytterligere informasjon om hvordan vi behandler din personlige informasjon, se vår personvernserklæring.