Spørsmål & svar

Betaling & pris

Hva inngår i prisen?

I prisen på utdanningen inngår 100 % lærerstyrt undervisning, litteratur, diplom/lisensbevis samt mulighet til å trene på SATS ELIXIA i løpet av den tiden du er under utdanning (med unntak av kostholdsrådgiver – og videreutdanninger). Lisensavgift kommer utenom.

Hva inngår i lisensavgiften?

Lisensavgift på kr. 2000 NOK vil bli lagt til på din faktura. Det er totalt 1 eksamensforsøk (både skriftlig og praktisk) i din pakkepris på utdanningen. Dersom du må ta eksamen på nytt vil du bli fakturert 500,- for ny skriftlig prøve og 1500,- for praktisk prøve, totalt 2000,-.

Når skal faktura være betalt?

Faktura skal være betalt senest 30 dager før utdanningen starter. Om påmeldingen skjer nærmere i tid enn dette har vi 10 dagers betalingsfrist, evt. senest innen utdanningsstart.

Påmelding

Hva innebærer en påmelding?

Informasjon ved påmelding

Ved påmelding må du selv ta kontakt dersom du har spørsmål rundt utdanningen eller selve påmeldingen. Du er selv ansvarlig for å sjekke din påmelding dersom du ikke har mottatt bekreftelse eller mail fra oss. Detaljert informasjon inkludert oversikt over timeplaner, sted og tidspunkt får du via vårt velkomstbrev som blir sendt ut 2 uker før utdanningen starter. Vi anbefaler deg å sette deg godt inn i regler og vilkår ved påmelding.

Påmeldingen fra deg er bindende. Dersom du av ulike årsaker ønsker å endre eller kansellere din påmelding gjelder følgende regler:

Kansellering
Du kan melde deg av kurs inntil 30 dager før utdanningen starter mot en avmeldingsavgift på kr. 2500,-.

  • Videreutdanning:ved avmelding nærmere enn 30 dager betaler du en avgift på kr. 1000,-. Ved senere avmelding må du betale hele beløpet på faktura i sin helhet.

Endring av påmelding
Du kan endre din påmelding frem til 30 dager før utdanningen starter. Dersom du ønsker å endre (Nb! Gjelder ikke avmelding) senere enn 30 dager før utdanningen starter, kan du kun med dokumentasjon fra lege endre dato for utdanning. Den må være innen 1 år fra den planlagt utdanningens oppstart.

I disse tilfellene gjelder ordinære betalingsrutiner. Dette innebærer at du betaler din faktura som planlagt og har utdanningen til gode.

Ved sykdom eller skade under pågående utdanning: Du blir tilbudt å sluttføre utdanningen ved en senere anledning, dog innen et år.

Fullfører du ikke utdanningen innen et år kan du ta opp resterende deler mot en avgift der du betaler for de emnende du mangler.

Utdanningsted, innhold og varighet

Gjør oppmerksom på at vi som utdanningsinstitusjon kan endre innhold på utdanningene, utdanningssted og varighet på selve utdanningene. Vi kan derfor ikke garantere at vi har det samme utdanningssted eller innhold når du tar kontakt med oss ved en senere anledning (etter 1 år) for å ta opp ny eksamen eller deler av din utdanning da vi er i stadig utvikling.

 

Når kan jeg senest melde meg på?

Vi mottar påmeldinger frem til utdanningene er fulltegnet.

Hvordan jeg meg på?

Du melder deg på enten via vår hjemmeside ”Meld deg på her”- knappen eller ved hjelp av rullegardinmenyen under respektive utdanning.
Du kan også melde deg på via mail info@safe-education.no

Husk å oppgi navn, personnummer, adresse, e-mail adresse og mobilnummer samt hvilken utdanning, dato og sted du ønsker å delta på

Utdanning

PT Årsenhet – Kan jeg gjennomføre et halvt års PT studie og fortsatt få jobb?

Årsstudium i personlig trener.

SATS ønsker primært å ansette Personlige Trenere med minimum ett års utdanning, tilsvarende 60 studiepoeng. Fra 01.01.19 vil ett års utdanning være nødvendig grunnkompetanse for å bli vurdert for ansettelse. Dette er ikke et krav før i 2019. Det vil si at du kan utdanne deg til personlig trener nå i dag med innehold på 200 timer og kunne starte i jobb før januar 2019 før kravet inntreffer. Safe Education vil lansere årsstudium høsten 2018. Alle Safes tidligere studenter og pågående studenter vil gjennomfører den ordinære personlig trener utdanningen på 200 timer frem til høst 2018. De 200 timene vi har i dag i vår personlig trener utdanning er en del årsenheten. Det vil si at du kan velge å videreutdanne deg i ettertid om ønskelig og få 1 års utdannelse. Blir du først ansatt i SATS før 01.01.19 kan de ikke kreve at du må etterutdanne deg til en årsenhet, eller avskjedige deg.

Hvorfor trenger jeg en SAFE lisens?

Etter avsluttet utdanning får du et bevis på at du har gjennomført utdanningen med minst 80% tilstedeværelse.  Selve SAFE lisensen er beviset på din teoretiske og praktiske kompetanse.

Den viser at du har bestått både teoretiske og praktiske prøver og dette fungerer som ditt ”førerkort” til treningsbransjen.

Akkurat som vanlige førerkort er lisensen livsvarig. Den vil alltid veie tyngre enn et bevis for at du bare har gjennomført et kurs uten å ha tatt eller bestått noen form for prøve i etterkant. Kvalitetssikringen er både for deg selv, arbeidsgiver og ikke minst for at dine kunder skal føle seg trygge på deg og din kompetanse

Hvem kan delta?

Om du skal bli instruktør innen Personlig trener eller gruppetrening bør du ha trent respektive treningsform jevnlig over en viss periode før du starter utdanningen din.

For å starte samtlige instruktørutdanninger er grunnkravet at du har gjennomført og bestått vår teoriutdanning eller tilsvarende.

Jeg har den teoretiske delen. Kan jeg melde meg på direkte til de praktiske utdanningene?

Dersom du ønsker fritak for teoriutdanningen må du først dokumentere dette, det vil si; send liste over gjennomførte fag og eksamensbevis til oss.  Skriv også en mail om hva saken gjelder og dine kontaktopplysninger (gjerne hvor vi kan få tak i deg på dagtid.).

Det vi ønsker å se ut ifra din dokumentasjon er at du har tilstrekkelige kunnskaper innen emnene; anatomi, biomekanikk, fysiologi, treningslære, samt førstehjelp og hjerte og lungeredning.

Mangler du noe av dette så trenger du bare komplettere med den/de dagene hvor emner som du eventuelt mangler tilfredsstillende kunnskap. Du vil da kun bli fakturert for den/ de dagene du deltar.

Gyldig dokumentasjonen kan ikke være eldre enn 8 år, det vil si at dersom det er mer en 8 år siden du gjennomførte tilsvarende utdanning kan du ikke søke om fritak. (Med unntak av dersom du jobber direkte innen anatomi/ fysiologi til daglig.)

Send oss din dokumentajson til info@safe-education.no

Du må uansett ta alle skriftlige prøver dersom du ønsker å bli SAFE lisensiert. Skal du gjennomføre eksamen i grunnleggende teori vil du bli fakturert 500,- for skriftlig eksamen. Fakturaen kommer per epost.

Hva innebærer de teoretiske og praktiske prøvene?

Teoriprøvene er en skriftlig prøve som omfatter både det deltagerne har lært i løpet av kurset, stoff fra det de skal ha praktisk prøve i, deler fra teoribolken og fra den praktiske instruktørutdanningen.

Den praktiske prøven for gruppetreningsinstruktørene innebærer at deltagerne enten sender inn en video fra når han/hun instruerer en time.

Mer info om dette får du på den praktiske utdanningen du vil delta på.

Merk: Dersom du utsetter din praktiske prøve vil ny lisensavgift tilkomme.

På praktisk prøve for Personlig trenere får du en case å forberede (fiktiv PT kunde) før praktisk eksamen. Under eksamen gjennomføres en PT time fra programmet du legger opp til. Eksaminator vil observere og stille oppfølgingsspørsmål.

Hvilke regler gjelder vedrørende eksamen?

For studenter med gyldig fravær eller som stryker ved ordinær eksamen, arrangeres det en ny/utsatt eksamen relativt kort tid etter. Kan man ikke delta på ny/utsatt eksamen, må studenten vente til neste ordinære eksamen.
Studenter som ikke møter, som leverer blank besvarelse eller som trekker seg fra ordinær eksamen, må vente til neste gang eksamenen arrangeres ordinært.
Studenter kan melde seg av eksamen. Vær oppmerksom på at studenter som melder seg av en eksamen tidligst kan ta den opp neste gang eksamenen arrangeres ordinært.
Avmelding skal normalt gjøres ved å kontakte oss på info@safe-education.no. Frist for avmelding fra eksamen er 14 dager før eksamen.
Frist for påmelding til ny/utsatt eksamen er 14 dager før eksamen.

 Vilkår for å avlegge eksamen
Utdanningen må være betalt for at en student skal få avlegge eksamen og motta lisens.

Utvidet eksamenstid

Dersom du ønsker utvidet tid på eksamen, skal dette være avklart med administrasjonen før utdanningsstart. Du må dokumentere behovet for utvidet eksamenstid ved å sende legeerklæring/dokumentasjon for godkjenning. Maksimal utvidet tid er 1 time ekstra til ordinær eksamenstid. Legeerklæring/dokumentasjon sendes til info@safe-education.no.

Merk mailen med hvilken eksamen det gjelder.

Eksamensforsøk
Studenter kan avlegge ny eksamen mot avgift.

Skriftlig eksamensavgift kr 500,- og praktisk lisensavgift kr 1500,-.
Eksamen må gjennomføres innen det har gått 3 år etter endt utdanning.
Ved senere gjennomførelse må de praktiske elementene i utdanningen tas opp igjen mot en ekstra kostnad.

Praktisk eksamen gruppetreningsutdanning

Praktisk prøve (video) må leveres senest innen 1 år etter gjennomført utdanning.
Ved senere innlevering vil du motta ny lisensavgift på kr 1500,-

Fravær og sykdom 
En kandidat som ikke møter til eksamen til fastsatt tid, registreres som « ikke møtt ». Dette teller som ett eksamensforsøk.

Dersom sykdom forhindrer studenten i å møte til eksamen, må det framlegges legeerklæring som omfatter eksamensdagen for at det skal være et gyldig fravær og ikke regnes som et eksamensforsøk. Dersom det ikke er mulig å framlegge legeerklæringen på eksamensdagen, må den postes senest en uke etter eksamensdagen.

En kandidat som blir syk under eksamen under tilsyn, kan velge å trekke seg. Kandidaten har da brukt ett eksamensforsøk dersom det ikke leveres legeerklæring.

Sensur
Sensurfrist er normalt 2-4 uker etter eksamen.
Eksamen blir vurdert: bestått/ikke bestått.

Klagerett
Formell klage eller spørsmål vedrørende eksamensresultat må sendes til SAFE Education senest 14 dager etter mottatt resultat.
Send til info@safe-education.no , merkes «Klagerett»
Behandlingstid er 2 -4 uker.

Under eksamen
*Kandidaten må være på plass i eksamenslokalet senest 15 minutter før eksamen starter. For sent frammøte kan føre til at kandidaten ikke får avlegge eksamen.
*En kandidat som ikke møter til eksamen til fastsatt tid registreres som «ikke møtt», og dette teller som ett eksamensforsøk.
*Kun kandidater som kan legitimere seg får adgang til eksamen. Som legitimasjon godtas førerkort, bankkort og pass.
*Kandidatens personlige eiendeler må plasseres på anvist sted i eksamenslokalet. Det er kandidatens ansvar å se til at bare tillatte hjelpemidler bringes med til anvist plass.
*I tillegg til legitimasjon, skrivesaker og tillatte hjelpemidler er det lov å ta med seg mat og drikke til plassen.
*Det er ikke tillatt å ta med seg notater eller bøker til plassen, selv om eksamen ikke har startet ennå. Det er ikke tillatt å bringe mobiltelefon eller andre kommunikasjonsmedier med til plassen.
*Det er ikke tillatt å kommunisere med andre om faglige temaer, eller temaer som kan mistenkes å være eksamensrelevante.

Hvor foregår kurset?

Informasjon om dette vil bli gitt på kursbekreftelse som vil bli sendt til deg i god tid før kurset.

Andre

Hvor kan jeg bo?

Søk opp hotell eller pensjonat  www.gulesider.no
Der finner du også kart.
For reisebeskrivelse, finn adressen du skal fra og til og bruk www.ruter.no