Informasjon om Coronavirus (2020-03-13)

Safe Education følger Coronavirus-situasjonen, Folkehelseinstituttets rapporter og utviklingen forøvring nøye. Informasjonen oppdateres fortløpende dersom endringer skjer.

Per dags dato har vi innstilt alle pågående utdanninger og vi vil løpende informere om fremtidige utdanninger.