Skip navigation

Senior Trener

Hvor ofte trener eller mosjonerer personer i aldersgruppen 80-89 år på fritiden? Selv om de eldste holder seg mer i ro, trener likevel 70 prosent i denne gruppen en gang i uka eller mer. Blant 67-79-åringer er andelen 80 prosent. Det betyr at et stort flertall i begge disse gruppene har ganske mye fysisk aktivitet på fritiden.

 

Seniorer er en stor, voksende befolkningsgruppe som har helt et helt annet livsmønster enn tidligere generasjoner. Den nyfunnede friheten, ofte i kombinasjon med forbedret økonomi, gjør at man bruker mer på seg selv. Som trener er det viktig at du forstår kroppens endrede fysiologi og hvordan riktig tilpasset trening og diett kan bidra til å forebygge aldring og øke livskvaliteten.

Oslo 13 april 2019 4 950 NOK Legg til
13 - 14 april 2019
Bergen 26 oktober 2019 5 900 NOK Legg til
26-27 oktober 2019 (helg)

Utdanningens innhold

16 timer, fordelt på 2 dager

 

 • Hvem er kunden
 • Aldersfysiologi og fysiologiske årsaker bak de vanligste sykdomstilstandene, samt viktige aspekter ved trening relatert til dette.
 • Fysisk trening for eldre
 • Hvordan rett tilpasset trening og ernæring kan forebygge og bremse aldringen samt anvendes som del i behandling ved ulike sykdomstilstander.  
 • Faktorer å ta hensyn til gjeldende visse medisiner
 • Grunnleggende tester for eldre
 • Individuell tilpasset treningsopplegg
 • Praktisk trening
 • Trenerrollen 
 • Markedsføring og salg av trenings- og helsetjenester for eldre
 • Suksessfaktorer for en vellykket forretningsmodell

 

 

Forkunnskaper
Utdanningen henvender seg til deg som har grunnleggende kunnskaper innen anatomi og fysiologi; for eksempel SAFEs grunnleggende teori og gruppeinstruktør/ personlig trener utdanning eller liknende. Det er en fordel om du jobber som instruktør, personlig trener, fysioterapeut, kiropraktor, naprapat eller liknende.

Back to top