Skip navigation

Grunnleggende teori

Grunnleggende teori - basen til våre praktiske utdanninger innen trening og helse


Kroppen er en enestående enhet som består av flere ulike system som skjelett, muskler, bindevev og nervesystem. For at kroppen skal fungere og prestere optimalt trenger disse systemene samarbeide og integrere med hverandre.


For at du på best mulig måte skal lære deg og forstå hvordan det henger sammen får du tilgang til å se kroppen i et tredimensionellt perpektiv. I vår E-learning del vil du tilegne deg kunnskap på ulike måter som ved å lese, lytte, gjøre og se. Her får du mulighet til å gå tilbake og repetere ut ifra egne forutsetninger.


Kunnskapen du får bidrar til en forståelse for hvordan kroppen fungerer og forbereder deg i hvordan du kan hjelpe andre i en rolle som trener.

Oslo 1 juli 2019 9 800 NOK Legg til
1 - 5+ 8-10 juli 2019 (dagtid)
Bergen 6 september 2019 9 800 NOK Legg til
6 - 8 + 13 - 15 + 20 - 22 september 2019 (helg/ettermiddag/kveld)
Oslo 6 september 2019 9 800 NOK Legg til
6-8 + 13-15 + 20-22 september 2019 (helg)

Utdannelsens innhold

Utdannelsen omfatter 56 timer klasseromsundervisning fordelt på flere dager.

(Antall dager og tidspunkt kan variere)

 

Funksjonell anatomi

Du lærer deg skjelletdelenes navn og plassering på latin og norsk. Vi går igjennom latinske navn, oppbygning, utseende, utspring, feste og funksjoner for kroppens største muskelgrupper.

 

Nervesystemets anatomi og funksjoner:

Vi lærer deg hvordan kroppens nervesystem er oppbygd og hvilke viktige funksjoner det fyller.

 

Kroppsanalyse ved bevegelse

Du får prøve å analysere egen og andres holdning i ulike bevegelser og øvelser.

 

Biomekanikk

Vi gir deg en forståelse for hvordan muskulaturen arbeider ved ulike typer av fysisk aktivitet og hvordan kroppen påvirkes av ulike krefter, vektarmer og belastninger.

 

Arbeidsfysiologi

Du får grunnleggende kunnskap innen arbeidsfysiologi; energiutvikling, sirkulasjon og pust, samt kunnskap om fysiologiske effekter av ulike typer fysisk aktivitet.


Treningslære

Vi går igjennom treningsprinsipper og treningsanbefalinger innen ulike typer av fysisk aktivitet som kondisjon, styrke og bevegelighetstrening.

 

Førstehjelp med HLR (hjerte- og lungeredning)


Hjemmeoppgaver og egen studietid kommer i tillegg.

Forkunnskaper:

Ingen forkunnskaper kreves

Back to top