Skip navigation

Personal Training Business Management

Personal Training Business Management

 

Gjør din PT-virksomhet lønnsom, fremgangsrik og holdbar!

 

Vår nye utdanning ”Personal Training Business Management” er et utviklingsprogram for virksomheter tilegnet eiere, sjefer og andre ledere på ulike treningsarenaer med ambisjon om å starte opp og/ eller utvikle sin PT virksomhet på både kort- og lang sikt.

Utdanningen gir deg businessforståelse, helhetsperspektiv og verktøy for å analysere og utvikle en lønnsom virksomhet fra grunnen. Grunnlaget legger vi ved å forstå koblingen mellom mulighetene personlig trening har til å påvirke både mersalg og det å beholde kundene - sammen med hvilke spesifikke nøkkeltall (KPI) som er koblet til akkurat Personlig trening, og finne spesifikke handlingsplaner med følgende aktiviteter for å påvirke utviklingen i positiv retning.
Oslo 15 mai 2019 11 960 NOK Legg til
15-16 maj + 5-6 juni 2019

Varighet

24 timer fordelt på 4 dager

Dagtid ca 09.00-16.00

 

Innhold

 • Retention koblet til Personlig Trening
 • Businessplanlegging koblet til behovs- og gjeldende analyse
 • Ansettelsesformer og strategier rundt disse 
 • Nøkkeltall – Grunderne til en framgångsrik PT virksomhet
 • Rekruttering
 • Senterlayout
 • Produkttilbud
 • PT management 
 • Marknadsføring til ulike målgrupper
 • Salg
 • Markedsføring
 • Kommunikasjon
 • Coaching
Workshops
Back to top