Skip navigation

Aktuell forskning

Her vil vi regelmessig lansere et utvalg av artikler og studier innen en mengde ulike områder, som kan være verdifulle og interessante for personlige trenere, instruktører og kostholdsrådgivere. Hvert innlegg vil bestå av en sammenfatning av problemstillingen/spørsmålet/tesen først og etterfulgt av hvordan SAFE tolker resultatet til slutt.

Back to top