Skip navigation

Spørsmål og svar

Betaling og pris

 • Hva inngår i prisen?

  I prisen på utdanningen inngår 100 % lærerstyrt undervisning, litteratur, diplom/lisensbevis samt mulighet til å trene på SATS ELIXIA i løpet av den tiden du er under utdanning (med unntak av kostholdsrådgiver - og videreutdanninger). Lisensavgift kommer utenom.

 • Hva inngår i lisensavgiften?

  Lisensavgift på kr. 2000 NOK vil bli lagt til på din faktura. Det er totalt 1 eksamensforsøk (både skriftlig og praktisk) i din pakkepris på utdanningen. Dersom du må ta eksamen på nytt vil du bli fakturert 500,- for ny skriftlig prøve og 1500,- for praktisk prøve, totalt 2000,-.

  Lisensavgiften dekker kostnader for administrasjon rundt teoretisk og praktisk eksamen, samt utskrift av selve lisensen. 

   

   

 • Når skal faktura være betalt?

  Faktura skal være betalt senest 30 dager før utdanningen starter. Om påmeldingen skjer nærmere i tid enn dette har vi 10 dagers betalingsfrist, evt. senest innen utdanningsstart.

Påmelding

 • Hva innebærer en påmelding?

  • Informasjon ved påmelding

  Ved påmelding må du selv ta kontakt dersom du har spørsmål rundt utdanningen eller selve påmeldingen. Du er selv ansvarlig for å sjekke din påmelding dersom du ikke har mottatt bekreftelse eller mail fra oss. Detaljert informasjon inkludert oversikt over timeplaner, sted og tidspunkt får du via vårt velkomstbrev som blir sendt ut 2-3 uker før utdanningen starter. Vi anbefaler deg å sette deg godt inn i regler og vilkår ved påmelding.

  Påmeldingen fra deg er bindende. Dersom du av ulike årsaker ønsker å endre eller kansellere din påmelding gjelder følgende regler:

  Kansellering
  Du kan melde deg av kurs inntil 30 dager før utdanningen starter mot en avmeldingsavgift på kr. 2500,-

  • Fagkveld: ved avmelding nærmere enn 30 dager betaler du en avgift på kr. 250,-. Ved senere avmelding må du betale hele beløpet på faktura i sin helhet. 
  • Videreutdanning: ved avmelding nærmere enn 30 dager betaler du en avgift på kr. 1000,-. Ved senere avmelding må du betale hele beløpet på faktura i sin helhet.
  • Infokveld: Infokveld er kostnadsfritt. Dersom du ikke gir beskjed om avbooking senest 24 timer før, vil du bli belastet med kr. 250,-  

  Endring av påmelding
  Du kan endre din påmelding frem til 30 dager før utdanningen starter. Dersom du ønsker å endre (Nb! Gjelder ikke avmelding) senere enn 30 dager før utdanningen starter, kan du kun med dokumentasjon fra lege endre dato for utdanning. Den må være innen 1 år fra den planlagt utdanningens oppstart.

  I disse tilfellene gjelder ordinære betalingsrutiner. Dette innebærer at du betaler din faktura som planlagt og har utdanningen til gode. 

  Ved sykdom eller skade under pågående utdanning: Du blir tilbudt å sluttføre utdanningen ved en senere anledning, dog innen et år.

  Fullfører du ikke utdanningen innen et år kan du ta opp resterende deler mot en avgift der du betaler for de emnende du mangler.

  Utdanningsted, innhold og varighet

  Gjør oppmerksom på at vi som utdanningsinstitusjon kan endre innhold på utdanningene, utdanningssted og varighet på selve utdanningene. Vi kan derfor ikke garantere at vi har det samme utdanningssted eller innhold når du tar kontakt med oss ved en senere anledning (etter 1 år) for å ta opp ny eksamen eller deler av din utdanning da vi er i stadig utvikling.

   

 • Når kan jeg senest melde meg på?

  Vi mottar påmeldinger frem til utdanningene er fulltegnet. Vi anbefaler derimot at du melder deg på senest en måned før utdanningsstart for å sikre deg plass. Dette også fordi det hjelper oss å sikre at utdanningen kan gjennomføres. Gjennomføring av utdanningene krever et visst antall deltagere, derfor er det en fordel at vi vet så tidlig som mulig hvor mange som ønsker å delta slik at vi unngår avlysning.

 • Hvordan melder jeg meg på?

  Du melder deg på enten via vår hjemmeside ”Meld deg på her”- knappen eller ved hjelp av rullegardinmenyen under respektive utdanning.
  Du kan også melde deg på via mail info@safe-education.no

  Husk å oppgi navn, personnummer, adresse, e-mail adresse og mobilnummer samt hvilken utdanning, dato og sted du ønsker å delta på.


  Veiledning for påmelding


Utdanning

 • PT Årsenhet - Kan jeg gjennomføre et halvt års PT studie og fortsatt få jobb?

  Årsstudium i personlig trener


  SATS ELIXIA ønsker primært å ansette Personlige Trenere med minimum ett års utdanning, tilsvarende 60 studiepoeng. Fra 01.01.19 vil ett års utdanning være nødvendig grunnkompetanse for å bli vurdert for ansettelse. Dette er ikke et krav før i 2019. Det vil si at du kan utdanne deg til personlig trener nå i dag med innehold på 200 timer og kunne starte i jobb før januar 2019 før kravet inntreffer. Safe Education vil lansere årsstudium høsten 2018. Alle Safes tidligere studenter og pågående studenter vil gjennomfører den ordinære personlig trener utdanningen på 200 timer frem til høst 2018. De 200 timene vi har i dag i vår personlig trener utdanning er en del årsenheten. Det vil si at du kan velge å videreutdanne deg i ettertid om ønskelig og få 1 års utdannelse. Blir du først ansatt i SATS ELIXIA før 01.01.19 kan de ikke kreve at du må etterutdanne deg til en årsenhet, eller avskjedige deg.

 • Hvorfor trenger jeg en SAFE lisens?

  Etter avsluttet utdanning får du et bevis på at du har gjennomført utdanningen med minst 100 % tilstedeværelse.  Selve SAFE lisensen er beviset på din teoretiske og praktiske kompetanse. 

  Den viser at du har bestått både teoretiske og praktiske prøver og dette fungerer som ditt ”førerkort” til treningsbransjen.

  Akkurat som vanlige førerkort er lisensen livsvarig. Den vil alltid veie tyngre enn et bevis for at du bare har gjennomført et kurs uten å ha tatt eller bestått noen form for prøve i etterkant. Kvalitetssikringen er både for deg selv, arbeidsgiver og ikke minst for at dine kunder skal føle seg trygge på deg og din kompetanse.

 • Hvem kan delta?

  Om du skal bli instruktør innen individuell trening (Treningsinstruktør, Personlig trener) eller gruppetrening (Aerobic/Dans/Step, Sykkel, Funksjonell styrke, Yoga) bør du ha trent respektive treningsform jevnlig over en viss periode før du starter utdanningen din.

  For å starte samtlige instruktørutdanninger er grunnkravet at du har tatt og bestått vår teoriutdanning eller tilsvarende.

 • Jeg har den teoretiske delen. Kan jeg melde meg på direkte til de praktiske utdanningene?

  Dersom du ønsker fritak for teoriutdanningen må du først dokumentere dette, det vil si; send liste over gjennomførte fag og eksamensbevis til oss.  Skriv også en mail om hva saken gjelder og dine kontaktopplysninger (gjerne hvor vi kan få tak i deg på dagtid.).

  Det vi ønsker å se ut ifra din dokumentasjon er at du har tilstrekkelige kunnskaper innen emnene; anatomi, biomekanikk, fysiologi, treningslære, samt førstehjelp og hjerte og lungeredning.

  Mangler du noe av dette så trenger du bare komplettere med den/de dagene hvor emner som du eventuelt mangler tilfredsstillende kunnskap. Du vil da kun bli fakturert for den/ de dagene du deltar.

  Gyldig dokumentasjonen kan ikke være eldre enn 8 år, det vil si at dersom det er mer en 8 år siden du gjennomførte tilsvarende utdanning kan du ikke søke om fritak. (Med unntak av dersom du jobber direkte innen anatomi/ fysiologi til daglig.)

  Send oss din dokumentajson til info@safe-education.no

  Du må uansett ta alle skriftlige prøver dersom du ønsker å bli SAFE lisensiert. Skal du gjennomføre eksamen i grunnleggende teori vil du bli fakturert 500,- for skriftlig eksamen. Fakturaen kommer per post. 

 • Jeg har annen type av styrkeinstruktørutdanning, kan jeg melde meg på Personlig trener utdanning?

  Nei, dessverre fordi Personlig trener utdannelse krever SAFEs Treningsinstruktørlisens (godkjent teoretisk og praktisk prøve. ) Personlig trener utdanningen bygger videre på den kunnskapen og innføringen man før under SAFE treningsinstruktørutdanning.

 • Hva innebærer de teoretiske og praktiske prøvene?

  Teoriprøvene er en skriftlig prøve som omfatter både det deltagerne har lært i løpet av kurset, stoff fra det de skal ha praktisk prøve i, deler fra teoribolken og fra den praktiske instruktørutdanningen.   

  Den praktiske prøven for gruppetreningsinstruktørene innebærer at deltagerne enten sender inn en dvd video fra når han/hun instruerer en klasse eller deltar på SAFE sin praktiske eksamen som blir arrangert.

  Mer info om dette får du på den praktiske utdanningen du vil delta på.

  Merk: Dersom du utsetter din praktiske prøve vil ny lisensavgift tilkomme.

  Praktisk prøve for treningsinstruktørene innebærer et ”rollespill” på treningssenteret. Det vil være to deltagere hvor man opptrer som henholdsvis instruktør og kunde.

  Instruktøren vil få ulike oppgaver som må løses av eksaminator, deretter bytter man roller. Underveis og etterpå vil du kunne få en del oppfølgingsspørsmål av eksaminator som du må kunne svare på.

  Praktisk prøve for Personlig trenere foregår på likende måte, men her får du en case å forberede (fiktiv PT kunde) før praktisk eksamen. Under eksamen gjennomføres en PT time fra programmet du legger opp til. Eksaminator vil observere og stille oppfølgingsspørsmål.

 • Hvilke regler gjelder vedrørende eksamen?

  Les mer om hvilke regler som gjelder vedrørende eksamen her

 • Hvor foregår kurset?

  Informasjon om dette vil bli gitt på kursbekreftelse som vil bli sendt til deg i god tid før kurset. 

 • Hvor kan jeg bo?

  Søk opp hotell eller pensjonat  www.gulesider.no

  Der finner du også kart.

  For reisebeskrivelse, finn adressen du skal fra og til og bruk www.ruter.no

Back to top