Skip navigation

Om oss

Nordens ledende utdanningsorganisasjon

SAFE er en utdanningsorganisasjon som har sin virksomhet i Norden. Vi har utdannet Personlige trenere, gruppetreningsinstruktører og kostholdsrådgivere i over 24 år. De siste årene har vi utdannet et 1000 talls personer og vi vet at mer enn 90 % av disse har skaffet seg jobb etter endt utdanning.

 

Visjon

Visjonen vår er å bidra til at flere får det bedre. Våre deltakere bekrefter at vi lykkes med dette. De sier blant annet at vi bidrar til at de utvikler seg, at de våger mer og at de føler mestring. Lærerne våre har en sterk lidenskap og et engasjement for det vi driver med. De møter alle og hver ny utdanning full av forventning og med et nysgjerrig blikk. Det gjelder også for møtet med deg!

 

SAFE pedagogiske ståsted – "Learning by doing"

Vi er av den overbevisning at alle mennesker evner å tilegne seg ny kunnskap. Vi vet at vi lærer på ulike måter og med ulik hastighet. Derfor er våre undervisningsmetoder tuftet på tanken om å engasjere flere sanser for å optimalisere læring for alle. Vi blander tradisjonell lærerstyrt undervisning med varierte innlæringsaktiviteter og streber alltid etter å ligge et hakk foran for å bedre kunne møte deg der du er.

 

På våre utdanninger vil du ikke bare få ny kunnskap. Du som menneske kommer også til å vokse i møtet med andre mennesker. Du kan forvente deg øvelser hvor både hørsel, synet og sansning blir involvert. På bakgrunn av en helhetlig tanke om hvordan alt henger sammen vil vi sikre at du etter endt utdanning kan tre inn i ditt nye yrke.


 

Velkommen til SAFE og lykke til med din utvikling!

Back to top