Skip navigation

Traineeplasser hos SATS ELIXIA

Ønsker DU å stille sterkere i markedet?

 

SATS ELIXIA Trainee er for alle Personlige Trener studenter i SAFE. Det er valgfritt for deg som student å benytte deg av denne unike muligheten der du får jobbe som PT allerede under studietiden hos oss.

 

Atle Arntzen i SATS ELIXIA

Atle Arntzen, produktsjef for Personlig Trening i SATS ELIXIA forteller at de satser mer på PT enn noensinne før, og trenger mange nye og dyktige Personlige Trenere som vil jobbe fulltid hos dem. SATS ELIXIA anser SAFE som en av de aller beste utdanningene du kan ta. 

 

Hva innebærer en traineeplass hos SATS ELIXIA?

Har du et ønske om å jobbe som PT i SATS ELIXIA etter endt studietid og bestått eksamen, kan du etter å ha gjennomført 80% av utdanningen søke på traineeplass. Det vil si at du begynner å jobbe som PT på lik linje med eksisterende PTer i selskapet.

 

Retningslinjer og kriterier for å søke på traineeplass:

 

- Du må ønske å jobbe som PT på fulltid etter endt studium (+ - 140 effektive timer i måneden)

 

- Du må søke om praksisplass på det senteret som du kunne tenke deg å jobbe på etter bestått eksamen.

 

- Du skriver kontrakt som «PT i trainee», med varighet fra oppstart til dato for ordinær eksamen.

 

- Du får den samme lønnen som alle de andre PTene i SATS ELIXIA, og følger den samme lønnsstrukturen som resten av PTene.

 

Dersom du blir tilbudt stilling som ansatt i SATS ELIXIA skriver du vanlig kontrakt på lik linje med alle de andre Personlig Trenerne.

 

Hvordan er prosessen for å få godkjent traineeplass?

1: Send en søknad til atle.arntzen@satselixia.no der du sier litt om dine ambisjoner og profesjonelle målsetninger som PT, samt hvilket senter du kunne tenke deg å ha praksis på – og som du dermed kommer til å jobbe på etter endt trainee.

2: Du innkalles til en praktisk audition der du blir testet og eventuelt godkjent av SATS ELIXIA. Dersom du ikke består den praktiske auditionen vil du ikke bli tilbudt traineeplass.

3: Alle som består audition vil bli gitt obligatorisk opplæring og salgstrening hos SATS ELIXIA.

 

Hvorfor jobbe som trainee under utdanning?

Som PT-student hos SAFE får du en gylden mulighet til å jobbe som PT allerede før du er ferdig utdannet. Dette gir deg en unik sjanse til å skape gode relasjoner og få fast jobb etter endt utdanning.

 

Ønsker du mer informasjon - ta kontakt med oss på info@safe-education.no

 

Mer informasjon om Personlig Trener studiet

Back to top