Skip navigation

Del opp betalingen av utdanningen din

Faktura

Hvert utdanningssteg/ kurs faktureres for seg og skal betales senest 30 dager før utdanning med mindre annet er avtalt. Dersom man har meldt seg på like før kursstart skal faktura betales så snart faktura mottas.

 

Delfaktura

Man kan på forespørsel få hver delfaktura inndelt i inntil tre avdrag. Dette søker man om til i forbindelse med påmelding via mail. Første avdrag vil da forfalle 30 dager før og de to resterende de to påfølgende måneder.

Back to top